Your search results

Suhadole

null

Soseska Suhadole

Podatki o objektu

V naselju Suhadole v občini Komenda se gradi nova ulica z celotno novo komunalno infrastrukturo za dva stanovanjska dvojčka (štiri enote) in dve modernih samostojnih enostanovanjskih hiš. Objekti bodo grajeni iz masivnega križno lepljenega lesa (CLT). Z inovativnim pristopom h gradnji in trajnostno naravnano gradnjo bodo stanovanjske hiše omogočale bivanje v ugodni klimi s svetlimi prostori, s poudarkom na energetski učinkovitosti.

Lokacija

Lokacija objektov in novozgrajena cesta bo na zemljiških parcelah v k.o. Suhadole in sicer na parc.št. 907/4, 52. V okolici treh kilometrov se nahaja vsa osnovna infrastruktura (osnovna šola, vrtec, trgovine, avtobusna postaja) in prometno povezavo z okolico preko mreže javnih cest in bližnjega priključka na AC ter veliko zelenih površin.

Arhitekturna zasnova

ZUNANJA UREDITEV IN PROMETNE POVRŠIN

Dostopi do hiš bodo iz novozgrajene ceste. Ob objektih so predvideni nadstreški za dva avtomobila, v podaljšku nadstreška pa tudi zunanja vrtna lopa. Dvorišča bodo tlakovana / asfaltirana , zunanje terase bodo tlakovane.

ZASNOVA KONSTRUKCIJE NADZEMENGA DELA

SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
Nosilna plošča nad pritličjem bo iz masivnih križno lepljenih plošč ustrezne debeline. Na njej je predvideno nasutje kamnitega drobirja, ki ob toplotni izolaciji in estrihu skrbi za ustrezno zvočno inovativnost. Mokri in zunanji prostori (balkoni so dodatno izolirani z hidroizolacijo, ki preprečuje vdor vode do konstrukcije. Pred finalnim slojem keramike bodo uporabljeni še dodatni hidroizolativni premazi.
Stropovi v pritličju bodo pretežno izvedeni v vidni kvaliteti nosilne križno lepljene lesene konstrukcije. V delih, kjer ni predvidena vidna konstrukcija, se izvede mavčno kartonska obloga stropa.
Streha bo izvedena iz lahkih lesenih nosilcev ustrezne višine. Med njimi bo vgrajena toplotna izolacija naravnega izvora (celulozni kosmiči).

SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ
Vse nosilne stene bodo iz masivnih križno lepljenih plošč debeline 10 cm. Glede na statične zahteve bodo stene lahko mestoma ojačane z lesenimi stebri ali kovinskimi profili. Zunanje stene bodo izolirane s kameno volno debeline 20 cm, finalni sloj pa bo tankoslojna kontaktna fasada. Vse nosilne stene bodo imele enostransko vgrajeno inštalacijsko ravnino, kjer bo prostor za inštalacije. Končna obloga sten bodo mavčno – kartonske plošče, v mokrih prostorih pa keramika.

STREHA
Streha bo dvokapnica, finalna kritina proizvajalca Tondach. Vertikalni žlebovi naj južni strani so skriti na severni pa bodo vidni.

Stavbno pohištvo

Okna bodo lesena s tri slojno zasteklitvijo proizvajalca Petrovčič. Okna bodo opremljena z zunanjimi žaluzijami na elektromotorni pogon. Aluminijaste okenske police.
Lesena vhodna vrata Petrovčič »tri točkovno zaklepanje«, opcija » zaklepanja na prsi odtis« z doplačilom.

Strojne instalacije

OGREVANJE
Objekti se bodo ogrevali na toplotno črpalko. V vseh objektih je predvideno talno gretje, v kopalnicah pa bo še dodatni kopalniški radiator z električnim grelcem.

PREZRAČEVANJE
Vsak objekt/enota bo imelo vgrajen svoj prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote. Dovod in odvod zraka bosta peljana na fasado objekta. Dovod zraka bo filtriran.

Galerija

Več informacij – PDF dokument

Investitor: Blišč d.o.o., Suhadole 31B, 1218 Komenda
Prodajalec: Alfa-Int d.o.o., Smoletova ulica 4, 1230 Domžale

Compare Listings