Your search results
null

Blok Vevče

Objekt, razen betonske kletne etaže, je v celoti izveden s križno lepljenimi lesenimi paneli – sistem gradnje CLT. Ena izmed glavnih prednosti lesene gradnje – poleg že velikokrat omejenih, natančnosti in hitrosti gradnje – je tudi minimalen vnos vlage v objekt med gradnjo. Vsi elementi konstrukcije so montažni in predhodno pripravljeni v proizvodnji. Tako je objekt, za razliko od tradicionalno grajenih objektov, za vselitev primeren takoj ob dokončanju.

Objekt bo stal na robu mesta in v oddaljenosti do 500 m nudi odlično dostopnost do vseh pomembnih mestnih funkcij, vrtca, osnovne šole, avtobusne postaje mestnega prometa, zdravstvenega doma ter raznih trgovin in restavracij. Prav tako so ne prav daleč, pešpoti in kolesarske steze, trim steza… Do AC obroča je dober kilometer. Vse to stanovalcem ponuja idealno priložnost za aktivno, mirno in zdravo življenje.

Lokacija

Funkcionalna zasnova:

Predviden objekt bo etažnosti K+P+2. V kletni etaži so predvidena parkirna mesta ter nekatere shrambe – v ostalih etažah so predvidene stanovanjske enote, 6 enot na etažo ter skupni hodnik z vertikalnimi komunikacijami (stopnišče in dvigalo) ter nekaj shranjevalnih prostorov vzdolž V fasade. Na zahodni fasadi so zasnovani balkoni v montažni, jekleni izvedbi v vseh treh nadzemnih etažah.

Zunanja ureditev:

Dostop do objekta je preko obstoječega priključka na Vevško cesto. Dostopna cesta se konča s parkiriščem za 3 avtomobile, od koder je neposreden dostop do ploščadi pred vhodom v objekt. Ob parkirišču je predvidena pokrita uvozno izvozna klančina. V podaljšku strehe klančine je prostor za kolesarnico in zbiralnike za komunalne odpadke. Na zeleni površini JZ pred objektom je predvideno otroško igrišče z atraktivnimi, kakovostnimi igrali in skupne odprte površine za vse stanovalce.

Preverite ponudbo na spodnji povezavi:

http://www.blok-vevce.si

Compare Listings