Your search results

STANOVANJSKI ČETVORČKI JARŠE PRI DOMŽALAH

STANOVANJSKI ČETVORČKI JARŠE PRI DOMŽALAH

INVESTITOR IN PRODAJA: ALFA-INT NEPREMIČNINE D.O.O. IN AJDOVC D.O.O.

LETO IZGRADNJE: 2002/2003

Četvorčki so postavljeni tako, da  imata po dve stanovanjski enoti dostop z ulice na severni strani, po dve stanovanjski enoti četvorčka pa dostop z južne strani. Odmik od ulice do vsakega četvorčka je od 6.6 do 7m. Razmik med četvorčki je 14m. Vsaka stanovanjska enota ima cca 260 m2 zemljišča.

Deli

Compare