Your search results

Reference – Lastna gradnja

Reference - Posredovanje pri prodaji

Poslovni in proizvodni objekti

 • prodaja zemljišč in poslovnih stavb – proizvodnih in skladiščnih, na Duplici pri Kamniku – lastnik podjetje Stol d..d,
 • prodaja hotela v Portorožu – lastnik Hoteli Kompas,
 • prodajo poslovnega objekta v Grosupljem – lastnik Ljubljanske mlekarne d.d.,
 • prodaja skladišča v Homcu – lastnik Univerzale d.o.o.,
 • prodaja skladišča v Velenju – lastnik Tobačna Ljubljana d.d.,
 • oddaja in upravljanje poslovnih prostorov v Domžalah Toko d.d.,
 • prodaja zemljišč in montažnih objektov v Ihanu – lastnik Helios d.d.,
 • prodaja posesti grad Črnelo – lastnik Agroemona d.o.o.,
 • oddaja lokalov in pisarn v Domžalah Lastnik TUŠ d.d.
 • prodaja kompleksa Kočna Kamnik – lastnik Tuš d.d.,
 • prodaja stare poslovne stavbe v Domžalah – lastnik Helios d.d.,
 • prodaja stare tovarne Ludbreh/ Hrvaška – lastnik Helios Kemostik d.o.o
 • LIP Radomlje- prodaja skladišč,
 • itd.

Stanovanjski objekti

ČEŠMINOV KOT DOMŽALE
Lastna gradnja in prodaja stanovanjskega objekta Češminov kot Domžale (petnajst stanovanj).

VIDEM
Lastna gradnja komunalne infrastrukture (ceste, meteorne in fekalne kanalizacije, elektro in TK infrastrukture, javne razsvetljave) v naselju Videm. Gradnja ter prodaja vrstne in samostojne hiše.

VILA BLOK GAMELJNE
Prodaja stanovanjskega objekta Vila blok Gameljne – investitor Montaža Škerjanec d.o.o.

POČITNIŠKA STANOVANJA
Prodaja raznih počitniških stanovanj različnim strankam na področju Slovenije in hrvaškega primorja.

ADAMIČEV CENTER GROSUPLJE
prodaja poslovno stanovanjskega objekta Adamičev center Grosuplje – investitor Imos inženiring d.d.

KOČA, VELIKA PLANINA
Prodaja počitniške koče na Veliki Planini
– lastnik Banka Domžale d.d.

JARŠE PRI DOMŽALAH
Lastna gradnja komunalne infrastrukture (ceste, meteorne in fekalne kanalizacije, elektro in TK infrastrukture, javne razsvetljave) v naselju Jarše pri Domžalah in gradnja ter prodaja osmih atrijskih hiš, sedmih četvorčkov (28 enot) in  večstanovanjskega objekta (12 stanovanj).

STANOVANJA – DOMŽALE
Prodaja večjega števila stanovanj Občini Domžale.

  Compare