Your search results

Naselje dvojčkov Gaj – Raj

NASELJE DVOJČKOV GAJ - RAJ

PRESERJE PRI RADOMLJAH

ZEMLJIŠČA Z GRADBENIMI DOVOLJENJI ZA GRADNJO
PETIH DVOJČKOV

Lokacija

Preserje pri Radomljah je stanovanjsko naselje, ki meji na Radomlje in je oddaljeno cca 1 km do mesta Domžale, ki je upravno središče.

Zemljišča, ki so predmet prodaje ležijo na ravnini in so orientirana proti jugu. V neposredni bližini se nahaja vrtec in osnova šola. V bližini pa je med drugim tudi trgovski center Arkadija.

Z Ljubljano in Kamnikom je dobra povezava z avtobusnimi linijami in potniškim vlakom.

V neposredni bližini se nahaja sprehajalna in rekreacijska os Kamniške Bistrice z dobro urejenimi potmi na obeh straneh Kamniške Bistrice, igrali za otroke in fitnesom v naravi.

Nekaj pomembnih povezav, razdalj in ostalih podatkov:

 • avtocestni priključek cca 3 km,

 • center Ljubljane cca 15 km,

 • že plačane vse komunalne prispevke (kar za posamezno parcelo znaša strošek cca 30.000 EUR);

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo;

 • priključke na: vodo, elektriko, kanalizacijo, optiko;

 • dostop do glavne občinske ceste preko skupne urejene poti, v kateri bodo vgrajeni vsi potrebni komunalni vodi.

Možen je takojšen začetek gradnje! Parcele so primerne za vse družine in tiste, ki imajo željo po skupnem bivanju dveh generacij (npr. posebej starši in posebej otrok z svojo družino, vendar ločeno vsak v svojem delu, ki predstavlja samostojen stanovanjski dvojček in parcelo).

ZAZIDLJIVA ZEMLJIŠČA Z OZNAKAMI: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2

Vsako zemljišče za gradnjo ima:

 • že pridobljena vsa potrebna soglasja;
 • že izdelano projektno dokumentacijo PZI in PGD;
 • že plačane vse komunalne prispevke (kar za posamezno parcelo znaša strošek cca 30.000 EUR);

 

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo;
 • priključke na: vodo, elektriko, kanalizacijo in optiko;
 • dostop do glavne občinske ceste preko skupne urejene poti, v kateri bodo vgrajeni vsi potrebni komunalni vodi.

Možen je takojšen začetek gradnje! Parcele so primerne za vse družine in tiste, ki imajo željo po skupnem bivanju dveh generacij:

Na primer. posebej starši in posebej otrok z svojo družino, vendar ločeno vsak v svojem delu, ki predstavlja samostojen stanovanjski dvojček in parcelo.

Skica zemljišč namenjenih za gradnjo in prodajo z oznakami: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2.

Tloris objektov

Galerija

DOVOZNA POT

Dovozno pot do glavne ceste predstavljata parcela številka 877/30 v izmeri 897 m2 in parcela 877/42 v izmeri 179 m2, v skupni izmeri 1.076 m2.
Vsak lastnik posameznega zemljišča za gradnjo pridobi tudi sorazmerni lastniški delež skupne dovozne poti, ki bo v skupni lasti in souporabi vseh lastnikov  stanovanjskih dvojčkov.

Dovozna pot je v fazi komunalne izvedbe z rokom dokončanja  predvidoma do oktobra 2019. V cestnem svetu bodo vgrajeni vsi potrebni komunalni vodi z izvedenimi priklopi in že zgrajenimi priključki, ki bodo stali na posamezni parceli. Dovozna pot, ki bo  potekala od  glavne  ceste do  naselja v širini 5m in dolžini  60 m, bo asfaltirana in bo po izvedbi prenesena v upravljanje na občino.

Slika: Pogled na zemljišča iz zahoda proti vzhodu.

PREGLED ZEMLJIŠČ IN CEN

ZEMLJIŠČE A1
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/31 346,00 m2 220,00 Eur/m2 76.120,00 EUR Jugozahodna lega objekta
Delež na dovozni poti 9,8% 105,45 m2 220,00 Eur/m2 23.199,00 EUR
99.319,00 EUR NAPRODAJ
ZEMLJIŠČE A2
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/32 361,00 m2 220,00 Eur/m2 79.420,00 EUR Jugovzhodna lega objekta
Delež na dovozni poti 10,2% 109,75 m2 220,00 Eur/m2 24.145,00 EUR
103.565,00 EUR NAPRODAJ
ZEMLJIŠČE B1
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/33 355,00 m2 220,00 Eur/m2 78.100,00 EUR Jugozahodna lega objekta
Delež na dovozni poti 10% 107,60 m2 220,00 Eur/m2 23.762,00 EUR
101.862,00 EUR NAPRODAJ
ZEMLJIŠČE B2
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/34 354,00 m2 220,00 Eur/m2 78.880,00 EUR Jugovzhodna lega objekta
Delež na dovozni poti 10% 107,60 m2 220,00 Eur/m2 23.762,00 EUR
101.642,00 EUR NAPRODAJ
ZEMLJIŠČE C1
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/35 347,00 m2 220,00 Eur/m2 76.340,00 EUR Jugozahodna lega objekta
Delež na dovozni poti 9,8% 105,45 m2 220,00 Eur/m2 23.199,00 EUR
99.539,00 EUR PRODANO
ZEMLJIŠČE C2
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/36 361,00 m2 220,00 Eur/m2 79.420,00 EUR Jugovzhodna lega objekta
Delež na dovozni poti 10,2% 109,75 m2 220,00 Eur/m2 24.145,00 EUR
103.565,00 EUR PRODANO
ZEMLJIŠČE D1
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/37 346,00 m2 220,00 Eur/m2 76.120,00 EUR Jugozahodna lega objekta
Delež na dovozni poti 9,8% 105,45 m2 220,00 Eur/m2 23.199,00 EUR
99.319,00 EUR PRODANO
ZEMLJIŠČE D2
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/38 361,00 m2 220,00 Eur/m2 79.420,00 EUR Jugovzhodna lega objekta
Delež na dovozni poti 10,2% 109,75 m2 220,00 Eur/m2 24.145,00 EUR
103.565,00 EUR PRODANO
ZEMLJIŠČE E1
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/39 375,00 m2 220,00 Eur/m2 82.500,00 EUR Jugozahodna lega objekta
Delež na dovozni poti 10,6% 114,06 m2 220,00 Eur/m2 25.093,20 EUR
107.593,20 EUR NAPRODAJ
ZEMLJIŠČE E2
PARCELNA ŠTEVILKA IZMERA V M2 CENA NA M2 SKUPNA CENA OPOMBE
877/40 216,00 m2 220,00 Eur/m2 47.520,00 EUR Jugovzhodna lega objekta
877/41 118,00 m2 220,00 Eur/m2 25.960,00 EUR
Delež na dovozni poti 9,4% 101,14 m2 220,00 Eur/m2 22.250,80 EUR
95.730,80 EUR NAPRODAJ

Kupca seznanjamo, da znaša posredniška provizija v primeru nakupa 2% od prodajne vrednosti nepremičnine, ki se poveča za 22% DDV.

Informacije o prodaji:

Jernej Leskovec
ALFA-INT nepremičnine d.o.o.

telefon: 031 623 072
mail: jernej.leskovec@alfa-int.si

Za več informacij nas lahko kontaktirate tudi preko obrazca:

  Compare